beelddenker

Beelddenken anders leren.

Logic can take you from A to B, but imagination encircles the world. Albert Einstein

Inbeeldzijn.nl is de website voor beelddenkers. In de huidige maatschappij wordt er nog veel te weinig training- en lesmateriaal aangeboden voor kinderen die in beelden denken in plaats van woorden. Ik ben Renske Opheikens, kindercoach en gecertificeerd om de “Ik Leer Anders”-methode te mogen aanbieden.

De term beelddenken bestaat al heel lang en toch is het nog zo onbekend!

De logopediste, Maria krabbe, ontdekte dat sommige kinderen hun informatie anders verwerkten. Maria Krabbe haar woorden over het beelddenken:
‘Beelddenken betekent dat we onze gedachten in beelden voor ons zien, als in een film`, zodat we er naar kunnen kijken en zelfs naar kunnen wijzen. De beelddenker denkt meteen: Dat kan toch iedereen? Maar de taaldenker zal zeggen: `Hoe kan dat nou!`.

Stop met worstelen!

Als je denkt dat jouw kind een beelddenker is dan geeft de methode ‘Ik leer anders’ bijna altijd direct resultaat. Mocht het tijdens de eerste les niet aanslaan dan kan het heel goed zijn dat jouw zoon of dochter geen beelddenker is en dat er iets anders speelt. Toch denkt 5% van de mensen in beelden. 5% lijkt misschien niet zoveel, maar het zijn er toch al gauw 1 tot 2 leerlingen per klas. Dit zijn leerlingen die worstelen met het auditief digitaal aangeboden lesmateriaal.

Met de methode ‘Ik leer anders’ leer ik kinderen de lesstof vertalen naar woordbeelden zodat het wel binnen het informatiesysteem van jouw kind past.

Beelddenkers kunnen driedimensionaal denken

Voordelen van beelddenken

Buiten het feit dat beelddenken het lastig maakt om goed mee te komen in het reguliere onderwijs, heeft denken in afbeeldingen ook voordelen.

Waar andere kinderen vaak de tijd nodig hebben om een situatie goed te overzien, zien kinderen die in afbeeldingen denken vaak in één oogopslag de totale situatie en hun verbanden. Zij hoeven niet eerst de details van het scenario op te delen in stukken om deze in te kunnen schatten en door het leggen van individuele verbanden (en een eventuele analyse) tot een conclusie te komen.

Zij observeren een situatie, leggen dit in een beeld vast in hun hoofd en kunnen dit totaalbeeld vasthouden. Hierdoor kunnen ze altijd terugvallen op het plaatje dat zij in hun hoofd hebben geprent.

Een ander voordeel is dat, juist omdat situaties in zijn totaliteit worden opgeslagen, deze kinderen vaak hele originele oplossingen bedenken om problemen op te lossen.

Ook zijn kinderen die in afbeeldingen denken meestal zeer creatief en hebben zij een goed geheugen omdat afbeeldingen in het lange termijn geheugen worden opgeslagen.

Leren door herhaling heeft dan ook weinig meerwaarde. Het beeld zit immers al in het geheugen opgeslagen

Denken vanuit een totaalbeeld

In het onderwijs is het gebruikelijk om de lesstof in kleine stukjes op te delen en aan te bieden aan de leerlingen. In de loop van het schooljaar worden de losse stukjes samengevoegd en zo ontstaat uiteindelijk het totaalbeeld. Bij kinderen die in afbeeldingen denken werkt deze aanpak niet goed. Zij zijn er meer bij gebaat (en zullen de lesstof beter begrijpen) wanneer deze andersom wordt aangeboden. Dus eerst het totaalbeeld en de kaders hieromtrent bespreken en uitleggen. Met het totaalbeeld als startpunt kun je dan de onderliggende verbanden in kaart brengen en bespreken. Dit noemt men topdown leren.

Welke problemen geeft beelddenken?

Beelddenkers zijn in sommige situaties bevoorrecht ten opzichte van woorddenkers.

Maar, zeker binnen het reguliere onderwijs, komen kinderen die in afbeeldingen denken vaak uitdagingen tegen op hun leerpad.

Zo kunnen zij woorden zonder beelden met moeite onthouden en zullen dan ook uiteindelijk afhaken, tenzij de lesstof op een andere wijze aangeboden wordt.

Het is dus zaak om er op jonge leeftijd achter te komen of je kind een beeld- of een woorddenker is. Dan kan er worden ingespeeld op de situatie en kan de lesstof op een andere manier worden aangeboden zodat er geen achterstanden of frustraties ontstaan.

Klik hier om te kijken of jouw kind gebaat is bij de "Ik leer anders" methode!

Als de moed je in de schoenen zakt, zit het precies daar waar het zijn moet, om de eerste stap te zetten

Ik leer anders

Heb je de indruk dat bovenstaande informatie van toepassing is op jouw kind en wil je dit nader bekijken?

Gelukkig kunnen we er vrij eenvoudig achter komen of jouw kind in afbeeldingen denkt.

Tijdens de training Ik Leer Anders leren coaches aan de hand van een speciaal ontwikkelde aanpak hoe je hier achter kunt komen. Het fijne is dat we tijdens de eerste één of twee sessies al kunnen vaststellen of jouw kind in afbeeldingen denkt. Er is dus snel duidelijkheid voor jou en je kind.

En vanuit daar kunnen we een traject ingaan waar je kind bij gebaat is. Ongeacht of er wel of geen sprake is van beelddenken.

Ik hoor graag van jou...

Wil je meer weten over beelddenken? Of wil je graag dat jouw kind anders leert leren? Neem contact met mij op en ik reageer zo snel mogelijk!